Farmaka inngår i Alliance Healtchare Norge – for att lesa mer om vårt tilbud på multidose

Om Farmaka

Farmaka har spesialisert seg på pakking av multidoser/endoser. Firmaet holder til i Askim og ble etablert i 1999. Farmaka er en del av Alliance Healthcare Norge og Boots apotek.

Farmaka har et felles verdigrunnlag for styring og utvikling av selskapet. Disse verdiene forteller hva vi som selskap står for og hva som kjennetegner oss. Kjerneverdiene er rettledende for alt vi gjør. Når vi tror på kjerneverdiene blir de bestemmende for hvordan vi oppfører oss mot hverandre og kundene våre.

I tråd med dette skal vår virksomhet bygge på følgende verdier:

Fokus, Entusiasme, Nyskapning, Ansvar og Mot

Personvern og cookies